Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Konkurs serwisu testzbhp.pl

TestZBhp konkurs

Brak trwających konkursów ...
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
  •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
  • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2016 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia powinny być wyposażone w urządzenie przeciwpaniczne jeżeli może przebywać w nim jednocześnie więcej niż:

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

80 %
Błędne odpowiedzi

20 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Akt prawny

to rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są:
  • Konstytucja RP;
  • ustawy (np. kodeks pracy, prawo budowlane );
  • ratyfikowane   umowy między narodowe;
  • przepisy wykonawcze (np. rozporządzenia);
  • ponadzakładowe  układy  zbiorowe pracy;
  • układy zbiorowe pracy;
  • regulaminy (np. regulamin  pracy, regulamin wynagradzania ).

 

 

Informacja!


Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

Podstawa prawna  art. 87 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483,)
art. 9 Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy. (Dz. U. 1998 nr 21.poz.94 z późn. zm.).


 

Thumb_20141203_113900_resized

 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEJŚCIA DO KANAŁU- UMIESZCZONA NAD WEJŚCIEM