Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
  •  
    ROZWIĄZANO JUŻ PONAD 100 TYSIĘCY  TESTÓW
  •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
  • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2017 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Prace kobiet . Ile może wynosić maksymalna masa towarów łącznie z masą urządzenia przewożona na wózkach 2-, 3- i 4 - kołowych po powierzchni płaskiej równej , twardej i gładkiej o pochyleniu nie przekraczającym 2 %?

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

63 %
Błędne odpowiedzi

37 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Transport ręczny młodocianych mężczyzn - normy dźwigania

Dopuszczalna masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika młodocianego mężczyznę   po powierzchni płaskiej na odległość nie  większą niż 25m  nie może przekraczać:

  • 12 kg - przy obciążeniu powtarzalnym:
  • 20 kg - przy pracy dorywczej  ( wykonywanej nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę,)
Dopuszczalne ręczne przenoszenie pod górę, w szczególności po schodach, których wysokość przekracza   5 m, a kąt nachylenia - 30°, ciężarów o masie do:
  • 8 kg-  przy obciążeniu powtarzalnym ,
  • 15 kg - przy pracy dorywczej, ( wykonywanej nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę,)

 

Podstawa prawna : Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2047), (zmiana : Dz.U. 2005  nr 136 poz. 1145; Dz.U.2006 nr 107.  poz. 724)

 

Thumb_20161005_104117_resized