Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
  •  
    ROZWIĄZANO JUŻ PONAD 100 TYSIĘCY  TESTÓW
  •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
  • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2017 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Pracodawca wypowiedział  pracownikowi umowę o pracę z wypowiedzeniem tygodniowym we wtorek , okres wypowiedzenia minie:

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

100 %
Błędne odpowiedzi

0 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Stan nietrzeźwości

zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
  • stężenia we krwi powyżej 0,5 0/00 alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Informacja!


Stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy uprawnia pracodawcę do nałożenia na pracownika kary:
  • upomnienia,
  • nagany lub
  • pieniężnej.
 
Stan  nietrzeźwości jeśli przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku przy pracy  może pozbawić pracownika świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
 
Podstawa prawna art. 46 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1356)
Art. 21 ustawa   z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz. U. z dnia 28 listopada 2002 r. Nr 199, poz. 1673 tj. Dz.U. z 2009r Nr 167 poz. 1322 .)

Thumb_20141203_113326_resized

 NAKAZ  STOSOWANIA  ŚRODKÓW OCHROY INDYWIDUALNEJ  W POMIESZCZENIU