Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
  •  
    ROZWIĄZANO JUŻ PONAD 100 TYSIĘCY  TESTÓW
  •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
  • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2017 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Prace kobiet związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów . Ile może wynosić masa towarów przy ręcznym przenoszeniu pod górę (po pochylniach, schodach, itp.)  przy pracy stałej ?

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

64 %
Błędne odpowiedzi

36 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Powstrzymanie się od wykonywania pracy

to prawo pracownika  , w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo  powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego . Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Informacja!


Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia.
Przepisy  nie dotyczą pracownika, którego obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.

 

 

Podstawa prawna art. 210  § 1, § 2,5 Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy. (Dz.U1998 nr 21.poz.94).

Thumb_20141203_112930_resized

 GRAFICZNY OPIS  ZAGROŻEŃ I WYMÓG STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ