Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
  •  
    ROZWIĄZANO JUŻ PONAD 150 TYSIĘCY  TESTÓW
  •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
  • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2018 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              


Praca w BHP

Pytanie dnia


 W jakim celu kieruje się pracownika na okresowe badania lekarskie?:

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

100 %
Błędne odpowiedzi

0 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy

to dokument z prawa pracy opracowany  po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku  w drodze  do lub z pracy .  Pracodawca  nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku w drodze   opracowuje "Kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy".

Informacja!


Kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.
 

Podstawa prawna: Wzór "Karty  wypadku w drodze " znajduje się w rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. poz. 482)

 

Thumb_20141203_122932_resized

 GRAFICZNE OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH