Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
  •  
    ROZWIĄZANO JUŻ PONAD 100 TYSIĘCY  TESTÓW
  •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
  • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2017 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Kto sprawuje nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ?

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

0 %
Błędne odpowiedzi

0 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Fundusz socjalny

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników (w przeliczeniu na  pełne etaty) -  oraz pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Katalog świadczeń socjalnych ustala się ze wszystkimi pracownikami przedsiębiorstwa bądź z ich wybranymi przedstawicielami w sytuacji, kiedy w firmie nie ma związków zawodowych. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), ustalony w ten sposób zakres świadczeń, powinien być zapisany w wewnętrznym regulaminie funduszu.

Podstawa prawna:  art. 5,8 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.( Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163 z późn.zm.).

Thumb_20141203_113326_resized

 NAKAZ  STOSOWANIA  ŚRODKÓW OCHROY INDYWIDUALNEJ  W POMIESZCZENIU