Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
  •  
    ROZWIĄZANO JUŻ PONAD 150 TYSIĘCY  TESTÓW
  •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
  • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2019 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              


Praca w BHP

Pytanie dnia


Kto prowadzi dochodzenie powypadkowe wypadku przy pracy ? 

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

62 %
Błędne odpowiedzi

38 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Zakaz konkurencji

w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność  Kodeks pracy wyróżnia dwa rodzaje umów o zakazie konkurencji:
  • umowy zawarte na czas trwania stosunku pracy;
  • umowy zawarte na okres po ustaniu stosunku pracy
Przez zawarcie umowy o zakazie konkurencji pracownik zobowiązuje się, że nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Działalnością konkurencyjną wobec pracodawcy są czynności podejmowane przez pracownika, jeżeli te czynności pokrywają się, przynajmniej częściowo, z zakresem działalności pracodawcy.

 

Informacja!


Umowa o zakazie konkurencji musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody.

 

Podstawa prawna:  art.   1011  §1  Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy. (Dz.U1998 nr 21.poz.94).  

Thumb_20141203_113900_resized

 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEJŚCIA DO KANAŁU- UMIESZCZONA NAD WEJŚCIEM