Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
  •  
    ROZWIĄZANO JUŻ PONAD 100 TYSIĘCY  TESTÓW
  •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
  • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2017 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Kto wydał Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP w szkołach i placówkach publicznych ?

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

0 %
Błędne odpowiedzi

0 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Badania lekarskie

to prawo pracownika do ochrony zdrowia . W zakres podstawowych badań lekarskich wchodzą  badania :

Badania lekarskie  okresowe i kontrolne przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

Na pracodawcy  spoczywa  obowiązek skierowania pracownika na badania wstępne, okresowe oraz kontrolne . Skierowanie   powinno zawierać:
  • szczegółowe określenie rodzaju badania jakie ma być wykonane,
  • w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowisko – określenie stanowiska pracy, na jakim pracownik ma być zatrudniony,
  • w przypadku pracowników zatrudnionych – określenie stanowiska pracy na jakim pracownik jest zatrudniony,
  • informacja o czynnikach szkodliwych dla zdrowia oraz warunkach uciążliwych jakie towarzyszą pracy na wykonywanym stanowisku.
Badanie profilaktyczne kończy orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych lub występowanie przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na  określonym stanowisku pracy. Orzeczenie lekarskie powinno być dołączone  do akt osobowych pracownika.
 

 

Informacja!


Pracownik jest obowiązany poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 


Podstawa prawna :art. 229, 211. Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks pracy. (Dz. U. 1998 nr 21.poz.94 z późn. zm.). § 4. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2015 poz. 457)

Thumb_20161005_104117_resized